Vestre bydel med 5.Maj Plads og Vestre skole i baggrunden.

Lokalhistorisk forening for Sørup og Sct. Jørgens Sogne driver:

Sørup og Sct. Jørgens Lokalhistoriske Arkiv.

Arkivet har lokaler på Vestre Skole Gyldenbjergsvej 31 i Svendborg, og har udenfor skoleferier og fridage åbent på mandage fra kl.19.00 til kl. 21.00.

 

 

I DAG D. 4 JUNI - ER VI DESVÆRRE AFSKÅRET FRA AT VÆRE I ARKIVETS LOKALER PÅ VESTRE SKOLE, DA ALARMEN ER SAT TIL! ??

Sørup og Sct. Jørgens lokalhistoriske Arkiv

Lokalarkiver tager sig ikke overraskende af et lokalområdes historie, gennem skriftlige materialer af næsten enhver art: avisudklip, skøder og andre dokumenter, breve, skudsmålsbøger, erindringer, protokoller med mere fra foreninger, håndværkere, virksomheder og forretninger samt ikke mindst kopier af kirkebøger og folketællinger.  

Desuden er fotografier, postkort, matrikelkort og film samt lyd-gengivelser med- og omhandlende egnens gårde, bygninger, fabrikker, sportsanlæg, kirker, skoler, forretninger samt personer og begivenheder m.m. materiale man kan finde i et lokalarkiv. 

Endelig er trykt litteratur om stedet og relevante opslagsbøger også oplagt for arkiverne.

Fysiske ting og genstande er museernes område.

Lokalarkiverne indsamler ovennævnte materialer, arbejder for at bevare dem og for at formidle den  kulturhistorie, lokal-historie og slægthistorie, som de "indeholder". 

Arkiverne er offentlige. Arbejdet udføres næsten udelukkende af frivillige, og selv om der ikke er lovgivet om lokalarkiverne, så følger de så vidt muligt reglerne for Statens Arkiver. Personfølsomme oplysninger er underlagt tidsbegrænsning (75 år) og medarbejderne har tavshedspligt i forbindelse med fortrolige oplysninger fra arkivarbejdet.

 

I februar 2015 er alle lokalarkivernes materialer blevet tilgængelige fra én hjemmeside:

 

Sct. Jørgens Kirke

 

Sørup Kirke